attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Så anmäler du aktiebolaget

När du ska starta ett aktiebolag måste du anmäla det till Bolagsverket. Använd e-tjänsterna i företagarsajten verksamt.se eller en blankett.

Samtidigt som du anmäler aktiebolaget till Bolagsverket ska du betala en avgift.

Anmäl på webben

Anmäl ditt aktiebolag via e-tjänsterna i verksamt.se. Direkt i tjänsten fyller du i uppgifter om bland annat företagsnamnet, verksamheten och styrelsen. Samtidigt anmäler du också företaget till Skatteverket. Du vet väl om att det är billigare att anmäla i en e-tjänst än att använda en pappersblankett?

För att skriva under anmälan behöver du en giltig svensk e-legitimation. E-legitimationen motsvarar ditt körkort eller id-kort när du ska legitimera dig på internet. En e-legitimation skaffar du enkelt via din bank.

Anmäl på blankett

Du kan också använda blanketten Nyregistrering – aktiebolag, nr 816, som du skickar i original. Blanketten ska skrivas under av en styrelseledamot eller den verkställande direktören.

Bilagor

Skicka alltid med dessa bilagor

 • stiftelseurkund – fyll i direkt i e-tjänsten eller skicka in som en bestyrkt kopia
   
 • bolagsordning – fyll i direkt i e-tjänsten eller skicka in som en kopia
   
 • bankintyg på svenska från en bank, ett kreditmarknadsföretag eller kreditinstitut inom EES – banktjänstemannen fyller i direkt i verksamt.se eller du skickar in som original.

Skicka med dessa bilagor när de behövs

 • en bestyrkt kopia av en id-handling för en företrädare som är bosatt utomlands och inte är folkbokförd i Sverige
   
 • redogörelse för apportegendomen i stiftelseurkunden – när aktierna betalas med apport
   
 • resultat- och balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren – när apportegendomen är ett företag
   
 • yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor om apportegendomen – när aktierna betalas med apport
   
 • tillstånd från Bolagsverket – när styrelsen inte uppfyller kraven på bosättning
   
 • skriftligt avtal om apport om det finns ett sådant
   
 • protokoll eller annan handling – när arbetstagarerepresentant har utsetts till styrelsen.
   

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna