attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Aktier

Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera personer, företag eller föreningar. Dessa kallas stiftare. Det är stiftarna som tecknar, alltså köper, aktierna i företaget. Tillsammans bildar betalningen av aktierna det aktiekapital som behövs för att starta företaget.

För ett privat aktiebolag behövs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor, för publika aktiebolag krävs minst 500 000 kronor.

Den som äger aktier i ett företag kallas aktieägare. Aktieägare kan bo i vilket land som helst.

Om aktier i stiftelseurkunden

I ett speciellt dokument som ska skickas till Bolagsverket, stiftelseurkunden, ska stiftarna skriva

  • hur mycket som ska betalas för varje aktie
     
  • hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
     
  • vilka som ska sitta i styrelsen och, när revisor ska finnas, vem som ska vara revisor för företaget
     
  • att aktierna kan betalas med apportegendom, om det är aktuellt. Apport-egendom kallas det när en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar.

Om aktier i bolagsordningen

Också i företagets bolagsordning, alltså reglerna för företaget, ska det finnas information om aktierna. Där ska det stå antingen exakt hur stor aktiekapitalet är eller det lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet. På samma sätt ska det stå antingen det exakta antalet aktier eller det lägsta och högsta antalet aktier. Bolagsordningen ska också skickas in till Bolagsverket.

Valuta

Du kan välja att aktiekapitalet ska vara i kronor eller euro. Detta ska stå i bolagsordningen, alltså vara bestämt redan när företaget bildas. Det innebär också att företagets redovisningsvaluta blir i samma valuta.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna