Du söker kunskap och information på webben. Vi hjälper dig!

Webbplatsen attKunna består av många webbsidor med kunskap inom olika områden. Förutom den sökta kunskapen finner du länkar till andra sidor där du kan finna ännu mer kunskap och information inom området eller relaterat till detta. Länkarna leder både till andra sidor på vår webbplats likväl som till andras webbplatser.
 

Webbplatsen använder cookies för att inhämta statistiska uppgifter som vi behöver för att kunna utveckla den.

Annonser från tredjepartsföretag visas på vår webbplats när du besöker den. Dessa företag kan använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att kunna visa annonser om varor och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. Om du vill ha mer information om detta och hur du kan förhindra att denna information används av dessa företag klickar du här.

DoubleClicks DART-cookie används av Google i de annonser som visas på de publicistwebbplatser som visar annonser från AdSense for content (vilket attKunna gör). När en användare besöker en AdSense-publicists webbplats och antingen ser eller klickar på en annons kan en cookie placeras i denna slutanvändares webbläsare. De uppgifter som dessa cookies samlar in används för att hjälpa AdSense-publicister att bättre visa och hantera annonser på sina webbplatser och på webben.

  • Google som tredjepartsleverantör använder cookies för att visa annonser på din webbplats.
  • Med hjälp av DART-cookien kan Google visa annonser baserat på användares besök på dina och andra webbplatser på Internet.
  • Användare kan välja att inte ta emot DART-cookien genom att gå till, sekretesspolicyn för Googles annonsnätverk och innehållsnätverk.

Generellt gäller, om du inte accepterar cookies, att du ställer in din webbläsare så att den automatiskt nekar att ta emot cookies. Det går också att ställa in webbläsaren så att den talar om att en webbsida innehåller cookies.
 

Vad är cookies? 

Cookies är små textbaserade datafiler. De sparas i din dator (om du gett tillåtelse till detta - vilket du bör göra) och kan i de allra flesta fall vara till nytta när det bl.a. gäller ditt surfande. Cookies är många gånger till för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster som finns på en webbplats. Läs mer på aboutcookies.org.

Man brukar prata om två typer av cookies - Cookies och Session cookies.

Cookies: Används för att föra statistik, spara användarnamn och lösenord, underlätta inloggning till olika tjänster, berätta vad som hänt på webbplatsen sedan förra besöket m.m. Hur länge en sådan här cookie lagras i din dator bestäms av webbplatsen.

Session cookies: Används under den tid som du är aktiv på en webbplats. De sparas bara temporärt och försvinner när du stänger av din webbläsare. De är exempelvis till för att hålla reda på inställningar du gör under ditt besök (t.ex. språk, textstorlek, användarnamn och lösenord).

OBS!
Enligt "Lagen om elektronisk kommunikation" ska alla svenskregistrerade webbplatser som använder cookies tala om för dig som besökare

  • Att webbplatsen innehåller (använder sig av) cookies.
  • Vad en cookie är och vad de används till.
  • Hur du som besökare ska kunna undvika cookies.
     

Viktigt juridiskt meddelande - ansvarsfriskrivning

På attkunna.se tillhandahålls information av allmän karaktär vilken inte riktar sig till någon speciell fysisk eller juridisk person. Vår strävan är att informationen ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. Erfarenheten säger dock att det är svårt att hålla full kontroll över en så stor mängd information. Om felaktigheter upptäcks är vi mycket tacksamma för besked så att vi snarast möjligt kan rätta dessa.

Det skrivna materialet påverkas av författarnas erfarenheter och värderingar. Av myndigheter utfärdade lagar, regler, rekommendationer m.m., kan snabbt ändras. Vi rekommenderar därför användaren av attkunna.se att noga kontrollerar fakta, lagar, regler och andra uppgifter med den myndighet eller annan som utfärdat dessa. I möjligaste mån har vi lagt in länkar till t.ex. myndigheter, lagtexter, i anslutning till den givna informationen. 

Informationen som finns på attkunna.se är inte heltäckande och fullständig. Det är inte heller nödvändigtvis att den är korrekt eller aktuell även om vi gör vårt bästa för att den ska vara det. 

På attkunna.se finns det länkar som leder till andra webbplatser. Över innehållet på dessa webbplatser samt hur informationen tolkas och används frånsäger sig attkunna.se allt ansvarar. 

Informationen på webbplatsen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Attkunna.se och dess skribenter friskriver sig helt från hur informationen tolkas och används av företag, annan organisation eller enskild individ.
 

Om webbplatsen

Webbplatsen har startats av undertecknad. Som utbildare och småföretagare vet jag vikten av att snabbt kunna skaffa mig kunskap i olika situationer. Webben blir viktigare och viktigare när det gäller att informera sig. Det mesta går att hitta om man är duktig i språk och då i första hand på engelska.

Som du förstår av webbsidans utseende är vi förespråkare av enkelhet när det gäller utformningen. Det är kunskapen och informationen som är det viktigaste.

Med hjälp av vänner och kollegor fyller jag webbplatsen med mycket som kan vara bra att veta/kunna. Naturligtvis blir det ändå bara en liten droppe i den väldiga webboceanen men vi arbetar ändå oförtrutet vidare inom de områden vi kan och känner för.

Med vänliga hälsningar

Bo Lilja
med vänner och kollegor

 
Kontakta oss genom följande e-post:  
(OBS! På grund av spam är e-posten en bild. Du måste skriva in den i ditt e-postprogram. Vi beklagar besväret)

Till sidan innehåll på attkunna: Startsida

Sök på attKunna:
Anpassad sökning
  Copyright attKunna